2019-2023 - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Project partners

ILVO

inagro - onderzoek & advies in land- & tuinbouw

KULeuven

Agentschap innoveren en ondernemen

Co-financiering

Agrifirm

Alpro

AVEVE zaden

BFA

Boerenbond - trouw aan land- en tuinbouw

BORLIX

Jorion

Lidl

rikolto

Anné mechanisatie

CNH

M@M

Maschio

Steeno

Vanhoucke

VDD Agri

Soja-project 2019 - 2023

Proefveldwerking om eiwitopbrengst te verhogen (werkpakket 1)

De verhoging van de eiwitopbrengst is belangrijk om de rendabiliteit van de teelt te verhogen. Hierbij speelt de rassenkeuze een eerste belangrijke rol. De sojateelt in Europa wint aan interesse bij veredelingsbedrijven om vroegafrijpende rassen op de markt te brengen. Binnen dit project willen we de nieuwe rassen testen onder Vlaamse omstandigheden. Ze worden gescreend op opbrengstpotentieel, eiwitgehalte en tolerantie tegen Sclerotinia en Rhizoctonia.

Een andere belangrijke parameter is het inoculeren van sojaplanten met stikstoffixerende bacteriën. Sinds het voorgaande project zijn er al diverse inoculatieproducten op de markt commercieel beschikbaar gesteld. Niet elk product is even toepasbaar onder Vlaamse omstandigheden en vereist dus ook een screening ervan.

Leren van praktijkpercelen om eiwitopbrengst te verhogen (werkpakket 2)

Door samen te werken met landbouwers ontstaat er een wisselwerking tussen praktijk en onderzoek. Het opvolgen van praktijkpercelen en het aanleggen van proeven bij landbouwers zorgt voor een snelle kennisuitwisseling. Landbouwers komen in contact met het onderzoek, onderzoekers zullen fundamentele info uit de praktijk capteren. Het resultaat is een wisselwerking met belangrijke meerwaarde voor de sector. Binnen dit werkpakket komt de monitoring van ziekten en plagen aan bod en wat de mogelijkheden zijn van gewasbeschermingsmiddelen tot het afstellen van de rijafstand met het oog op mechanische onkruidbestrijding. Daarnaast komt ook het aspect teeltrotatie aan bod.

Creatie van een waardeketen voor Vlaamse soja (werkpakket 3)

Binnen dit werkpakket staan overlegmomenten centraal met verschillende actoren. De informatie en kennis die hier uit voortvloeit, helpt bij het opstellen van een roadmap en opzetten van een organisatievorm voor het opzetten van een waardeketen. Deze waardenketencreatie zal voor landbouwers in de toekomst een rendabel afzetkanaal creëren voor Vlaamse soja. Het is een belangrijke stap naar nieuwe perspectieven van lokaal geproduceerde soja.

Participatie en kennisverspreiding (werkpakket 4)

De overdracht van beloftevol onderzoek naar daadwerkelijk toegepaste innovatie is een uitermate belangrijke stap die vaak nogal stroef verloopt. Een onderzoeksproject kan pas echt succesvol zijn wanneer dit leidt tot een concrete verandering voor de eindgebruiker. Een optimale valorisatie houdt een vertaling in van wetenschappelijke resultaten naar een gericht en toepasbaar advies voor de landbouwer waarbij getracht wordt de kennis maximaal te verspreiden. Tijdens dit werkpakket wordt deze uitdaging aangepakt.

Volgende taken staan op het programma:

  • Teeltbegeleiding
  • Studieavonden
  • Studiereizen/excursies
  • Demo momenten
  • Teelthandleiding, website en communicatie

© .