Vruchtrotatie - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Vruchtrotatie

Soja is een peulvrucht en is zelf een redelijk goede voorvrucht voor andere gewassen. Peulvruchten laten immers een vrij goede doorwortelde bodem achter en leveren daarbij ook stikstof voor het volggewas. Op die manier kan je hogere opbrengsten realiseren met het volggewas.

Vanwege die grote hoeveelheid stikstof die ze achterlaten en de gemeenschappelijke bodempathogenen, zijn peulvruchten echter geen goede voorvruchten voor elkaar. Soja kan daarom best achter maïs, tarwe, gerst of gras komen in een rotatie om ziekteoverdracht te minimaliseren en het nutriëntenverbruik in de bodem te optimaliseren. Het is beter dat het niet na luzerne, bonen, koolzaad of zonnebloemen waar Sclerotinia op aanwezig is, wordt gezaaid.