Resultaten rassenproef soja - oogst 2016

Project partners

ILVO

inagro - onderzoek & advies in land- & tuinbouw

KULeuven

Agentschap innoveren en ondernemen

Co-financiering

Agrifirm

Alpro

arvesta

BFA

Boerenbond - trouw aan land- en tuinbouw

BORLIX

Jorion

Lidl

rikolto

Anné mechanisatie

CNH

M@M

Maschio

Steeno

Vanhoucke

VDD Agri

Colruyt Group

Resultaten rassenproef soja - oogst 2016 - Nieuwsbrief december 2016

Op de Europese rassencatalogus staan momenteel meer dan 400 sojarassen ingeschreven, allemaal commercieel beschikbaar, gegarandeerd GMO-vrij en zorgvuldig getest in één van de EU-landen. Maar van die 400 rassen is de grote meerderheid ongeschikt voor teelt in België, bijvoorbeeld omdat ze te laat afrijpen (mediterrane rassen) of omdat de bijhorende teelttechniek niet haalbaar is. Om de lokale sojateelt te optimaliseren zijn dus aanpassingen nodig gericht op Belgische landbouwomstandigheden. ILVO heeft die uitdaging aangenomen en onderzoekt sinds 2012 de mogelijkheden voor sojateelt in onze regio.

In het kader van dit onderzoek werd in 2016 een rassenproef aangelegd te Merelbeke. Op 5 mei werden 16 rassen uitgezaaid volgens een experimentele opstelling. Hierbij werden velden opgedeeld in “blokken” en elk ras werd in 4 parallellen aangelegd. De zaden werden geïnoculeerd met Biodoz (De Sangosse) één dag voor het uitzaaien (zie nieuwsbrief over inoculeren). Onkruidbestrijding werd uitgevoerd d.m.v. een vooropkomst behandeling met Centium (0.2l/ha) en Stomp aqua (2 l/ha). Qua bemesting werd een startgift van 400 kg/ha minerale mest (9-7-15 N-P-K) en 200 kg/ha KCl40% toegediend. De gunstige omstandigheden tijdens de zaaiperiode werden gevolgd door overvloedige neerslag tijdens de maanden mei en vooral juni. Dit natte voorjaar zorgde voor een moeizame opkomst. Voor een aantal rassen werd een opkomstpercentage van onder de 50% vastgesteld. Een voordeel van deze natte periode was dat de vooropkomst onkruidbestrijding goed had gewerkt en resulteerde in een onkruidvrij gewas. Een na-opkomstbehandeling was niet nodig. Doordat er gevreesd werd dat samen met de neerslag ook een deel van de nutriënten was verdwenen, werd bij het begin van de bloei op 5/07/2016 een extra N-bemesting van 35 eenheden N/ha gegeven.

Het groeiseizoen werd vervolgd door normale maanden juli en augustus. Daarna kwam een warme en droge maand september. De legering en Sclerotinia aantasting (schimmel) bleef beperkt en bovendien konden de sojaplanten goed afrijpen. In het veld waren er mooie verschillen zichtbaar tussen de sojarassen (Figuur 1).

Kleurverschillen tussen de sojarassen in de rassenproef te Merelbeke op 9 september 2016

Figuur 1. Kleurverschillen tussen de sojarassen in de rassenproef te Merelbeke op 9 september 2016.

Op 21/09/2016 werd de proef geoogst. De opbrengst aan sojabonen en het vochtgehalte werd bepaald. Tot onze verbazing werd dit jaar een recordopbrengst sojabonen geoogst. Gemiddeld werd over de volledige proef 5,1 ton/ha sojabonen (omgerekend naar 15% vocht) geoogst. Hierbij willen we onmiddellijk de kanttekening maken dat dit gaat om proefveldgegevens en dat opbrengsten onder praktijkomstandigheden nog ver onder dit niveau zitten door verliezen veroorzaakt door o.a. rijpaden, kopakkers, structuurschade, onkruiden, wildschade,… Bovendien zijn deze cijfers afkomstig van één proeflocatie in één jaar en zal de toekomst moeten uitwijzen of dit een éénmalig fenomeen was of dat we dit hoge opbrengstniveau kunnen bevestigen. Gedetailleerde resultaten van de rassen zijn terug te vinden in tabel 1.

Vochtgehalte en opbrengst sojabonen van de rassenproef te Merelbeke in 2016

Tabel 1. Vochtgehalte en opbrengst sojabonen van de rassenproef te Merelbeke in 2016

* = rassen met een gemiddelde opkomst lager dan 50%

Later dit jaar worden nog olie- en eiwitanalyses uitgevoerd in het labo.

Dat deze cijfers met voorzichtigheid dienen benaderd te worden, willen we nogmaals onderstrepen. Maar het neemt niet weg dat we de toekomst en de kansen van de sojateelt in België opnieuw wat positiever durven bekijken.

© .