Context - Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Context

Vlaanderen heeft door zijn intensieve veehouderij een grote vraag naar eiwitrijke voedergewassen. Ook voor humane voeding wordt momenteel heel wat soja geïmporteerd. Door het gebrek aan eigen geteelde eiwitrijke gewassen is Vlaanderen sterk afhankelijk van de import van soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. In België gaat het om zo’n 700.000 ton.

De grote vraag naar eiwitrijke gewassen zorgt voor fikse prijsstijgingen en marktspeculatie. De prijs voor soja stijgt al jaren en piekte eind 2012 al boven de 500 euro per ton. Bovendien roept de import van soja maatschappelijk en ecologische vragen op. Er wordt aan grootschalige ontbossing gedaan om aan de stijgende vraag naar soja te kunnen voldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevolking, waardoor steeds groter verzet tegen deze praktijken ontstaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er alsmaar meer vraag is naar lokaal geproduceerde verantwoorde grondstoffen. De consument hecht steeds meer belang aan het sluiten van de kringlopen. Daarbij wil de Europese consument steeds vaker GGO-vrije soja, die amper geteeld wordt in soja-exportlanden. De teelt van soja in Vlaanderen kan aan deze noden voldoen.

In de zoektocht naar opties om de afhankelijkheid van geïmporteerde soja te verminderen, wordt onderzocht of de Vlaamse landbouwer zelf soja kan telen. Resultaten uit een voorgaand LA-traject “Introductie van sojateelt in Vlaanderen” tonen aan dat de teelt van soja in Vlaanderen heel wat mogelijkheden biedt. De opbouw van teelt technische kennis bij onderzoekers en pionier-landbouwers is volop aan de gang want de teelt van soja is interessant in Vlaanderen. Het succes ervan hangt samen met de rendabiliteit van deze teelt. Zowel de opbrengst per hectare moet stijgen alsook het eiwitgehalte van de sojabonen moet voldoende hoog zijn. Dit laatste is voornamelijk van toepassing op de humane voeding waarvoor een hogere prijs gegeven wordt. Een hogere prijs zou ook kunnen gerealiseerd worden door in te zetten op de meerwaarde van lokaal geteelde soja binnen de diervoedingssector.

Met een nieuw LA-traject ‘Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen’ focussen we op het succesvol inpassen van de sojateelt in de huidige teeltrotatie. Door in te zetten op kennisopbouw en opvolgen van praktijkpercelen zetten we in op twee niveaus, fundamenteel onderzoek en praktijk, om de primaire doelgroep te ondersteunen.

Het creëren van verschillende afzetmarkten voor de landbouwer is een andere piste om de sojateelt in Vlaanderen te verhogen.

Soja-project 2019 - 2023