Introductie van sojateelt in Vlaanderen > NL > Home

Home

In 2012 is ILVO gestart met het onderzoeken van sojateelt in België. Ook in andere Noordwest-Europese landen zijn een aantal pilootprojecten gestart. Op 1 november 2013 ging het IWT-project ‘Introductie van sojateelt in Vlaanderen’ van start met als projectpartners ILVO, KU Leuven en Inagro. Tijdens een vierjarig onderzoek (2013-2017) werd het potentieel van sojateelt voor onze regio onderzocht. De focus lag voornamelijk op teelttechniek, rassenkeuze en gewasbescherming. Ook de rendabiliteit werd onder de loep genomen.

Het potentieel van soja wordt stilaan duidelijk. Naast de voordelen die het biedt voor klimaat en milieu, zijn er nog een aantal knelpunten die moeten aangepakt worden.

Een tweede VLAIO-project ‘Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen’ gaat van start op 1 november 2019.

Om de landbouwers zo goed mogelijk te informeren wordt de kennis opgedaan tijdens de onderzoeksprojecten via deze website gecommuniceerd.

Teeltfiche soja (pdf)  -  Teeltgids soja (pdf) - Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen (pdf)

In het voorjaar van 2020 beginnen zo'n 35 sojapioniers voor het eerst met de teelt van enkele hectaren soja. Ontdek alles over dit initiatief op de website ontdeksoja.be.

Invulfiches voor de pionierboeren.